Kolik je států v evropě?

V Evropě se nachází celá řada států, každý s vlastní historií, kulturou a politickým systémem. Pokud se ptáte, kolik přesně je států v Evropě, odpověď není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Záleží totiž na tom, jak definujeme pojem „stát“ a zahrneme-li všechny územní celky nebo jenom ty, které jsou mezinárodně uznávány.

Definice státu

Stát je obvykle chápán jako suverénní územní jednotka s vlastní vládou a legislativou. Avšak existuje několik území v Evropě, která mohou být označována různými způsoby: některá jsou samostatnými státy, jiná jsou autonomními regiony v rámci většího státu.

Počet mezinárodně uznávaných států v evropě

Pokud se zaměříme pouze na mezinárodně uznávané státy, počet se pohybuje kolem padesáti. Mezi tyto státy patří například Francie, Německo, Spojené království, Španělsko, Itálie, Polsko a mnoho dalších. Každý z těchto států má svou vlastní suverénní vládu a mezinárodní uznání.

Autonomní regiony a území

Mimo mezinárodně uznávaných států existují v Evropě také autonomní regiony a území, která mají určitou míru samosprávy, ale nejsou plnohodnotnými státy. Patří sem například Katalánsko ve Španělsku, Skotsko ve Spojeném království nebo Grónsko v Dánsku.

Historické změny

Historie Evropy je plná změn hranic a politických uspořádání. V průběhu let došlo ke vzniku nových států, ale také k zániku některých starších entit. Například rozpad Jugoslávie vedl k vytvoření několika nových států včetně Slovinska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny.

Evropská unie a nezávislé státy

Je třeba si uvědomit, že některé státy jsou členy Evropské unie a sdílejí určité aspekty své suverenity s ostatními členy unie. To může mít vliv na jejich schopnost samostatně rozhodovat v některých oblastech.

Závěr

Kolik přesně je států v Evropě, závisí na způsobu, jakým definujeme stát a zda zahrneme i autonomní regiony a území. Mezinárodně uznávaných států je kolem padesáti, ale celkový počet územních celků je vyšší. Každý stát má svou vlastní historii, kulturu a identitu, která přispívá k pestrosti evropského kontinentu.

Faqs

1. Jaké je největší evropské stát?

Největším evropským státem je Rusko, jak co do rozlohy, tak i počtu obyvatel.

2. Patří Velká Británie stále k Evropě?

Ano, geograficky je Velká Británie stále součástí Evropy, i když opustila Evropskou unii.

3. Existují v Evropě i mikrostáty?

Ano, v Evropě najdeme i mikrostáty, jako například Vatikán, Monako nebo Lichtenštejnsko.

4. Kolik zemí je členem Evropské unie?

V současné době je členem Evropské unie 27 zemí.

Viz také:

Photo of author

Wieni

Napsat komentář