Kolik váží kubík dřeva

Váha kubíku dřeva je často diskutovaným tématem mezi majiteli krbů, kamn a těch, kdo využívají dřevo jako palivo. Správné stanovení váhy kubíku dřeva je důležité pro plánování zásob a správné spalování. V tomto článku se podíváme na různé faktory ovlivňující váhu kubíku dřeva a jak ji správně určit.

Vliv druhu dřeva

Prvním faktorem, který má vliv na váhu kubíku dřeva, je druh dřeva. Různé druhy dřeva mají různou hustotu a vlhkost, což přímo ovlivňuje jejich váhu. Tvrdé dřeviny, jako je dub nebo buk, mají obvykle vyšší hustotu než měkké dřeviny, jako je smrk nebo borovice. Hustší dřevo váží více na stejný objem.

Vlhkost dřeva

Vlhkost dřeva hraje také klíčovou roli při určování jeho váhy. Čerstvě pokácené dřevo obsahuje velké množství vody, které postupně odpařuje. Suché dřevo má nižší vlhkost a tím pádem i nižší hmotnost. Při nákupu kubíku dřeva je důležité vědět, zda je dřevo již suché nebo zda bude potřeba je ještě nechat vyschnout.

Velikost kusů dřeva

Velikost kusů dřeva v kubíku má také vliv na jeho váhu. Větší kusy dřeva mohou obsahovat více vzduchu a mezer, což může snížit celkovou hmotnost kubíku. Menší kusy, které jsou pevněji uspořádány, mohou znamenat vyšší váhu na stejný objem.

Měřicí jednotky

V České republice se pro měření dřeva nejčastěji používá metrický systém. Standardním měřicím jednotkou je metr krychlový (m³). To znamená, že kubík dřeva o rozměrech 1 metr x 1 metr x 1 metr má objem 1 m³. Váha takového kubíku se liší v závislosti na výše zmíněných faktorech.

Jak správně určit váhu kubíku dřeva?

Pro správné určení váhy kubíku dřeva je nejlepší postup následující:

  1. Změřte rozměry kubíku (délku, šířku, výšku) v metrech.
  2. Vypočítejte objem kubíku: Objem = délka x šířka x výška.
  3. Zjistěte druh dřeva a jeho aktuální vlhkost.
  4. Zjistěte hustotu dřeva podle druhu a vlhkosti.
  5. Vypočítejte přibližnou váhu kubíku: Váha = objem x hustota.

Časté otázky

1. Jaký je průměrný rozdíl ve váze mezi měkkými a tvrdými dřevinami?

Průměrně mají tvrdé dřeviny vyšší hustotu a tedy i vyšší váhu než měkké dřeviny. Rozdíl se pohybuje obvykle kolem 30-50 kg na metr krychlový.

2. Ovlivňuje vlhkost dřeva váhu více než druh dřeva?

Ano, vlhkost dřeva může mít významnější vliv na váhu než druh dřeva. Suché dřevo váží méně než čerstvě pokácené dřevo.

3. Může se váha kubíku lišit v závislosti na dodavateli?

Ano, dodavatelé mohou pracovat s dřevem různých vlastností, což může způsobit odchylky v hmotnosti kubíku. Je důležité se ptát na druh dřeva, vlhkost a měření.

4. Proč je důležité znát váhu kubíku dřeva?

Znát váhu kubíku je důležité pro plánování správného množství paliva a také pro zajištění efektivního spalování s ohledem na výkon krbu nebo kamna.

Viz také:

Photo of author

Wieni

Napsat komentář