Kolik dětí měla marie terezie

html

Marie Terezie byla jednou z nejvýznamnějších postav habsburské monarchie a jedna z nejdéle panujících panovnic v dějinách. Její vláda zahrnovala rozsáhlé území a měla významný vliv na evropskou politiku. Jedním z často kladených dotazů ohledně jejího života a vlády je otázka, kolik dětí měla Marie Terezie. V tomto článku se pokusíme podrobněji prozkoumat tuto otázku a poskytnout odpovědi na ni.

Marie terezie – život a vláda

Marie Terezie se narodila 13. května 1717 a stala se arcivévodkyní rakouskou a královnou uherskou a českou. Jejím otcem byl císař Karel VI., který si přál, aby Marie Terezie zdědila habsburské území. To však vedlo k dlouhodobému konfliktu, známému jako Válka o rakouské dědictví.

Marie Terezie byla v roce 1740 korunována českou královnou a později i uherskou královnou. Její vláda byla poznamenána reformami a snahou o posílení monarchie. Byla známá svou silnou vůlí a schopností vést stát v obtížných časech.

Kolik Dětí Měla Marie Terezie?

Marie Terezie se provdala za Františka Štěpána Lotrinského, který se stal císařem Svaté říše římské jako František I. společně s ní. Páru bylo spolu celkem osmnáct dětí, z nichž dvanáct se dožilo dospělosti. Jejich děti zahrnovaly budoucího císaře Josefa II., císařovnu Marii Antonii (známou také jako Marie Antoinetta) a další významné postavy.

Jedním z nejznámějších potomků Marie Terezie byla právě Marie Antoinetta, která se stala francouzskou královnou a byla zapletena do událostí francouzské revoluce. To jen dokazuje, jaký vliv měla Marie Terezie a její rodina na evropskou historii.

Frekventované Otázky (FAQs)

Jaké byly děti Marie Terezie?

Marie Terezie měla celkem osmnáct dětí, z nichž dvanáct se dožilo dospělosti. Jejich jména byla například Josef II., Marie Antoinetta a Marie Kristýna.

Kolik dětí měla společně s Františkem Štěpánem Lotrinským?

Marie Terezie měla osmnáct dětí se svým manželem Františkem Štěpánem Lotrinským.

Jaký byl vliv Marie Terezie na dějiny?

Marie Terezie měla značný vliv na evropskou politiku a historii. Její vláda byla poznamenána reformami a snahou o posílení habsburské monarchie. Její potomci zaujali významné pozice v různých evropských zemích.

Toto je článek o Marie Terezii a počtu jejích dětí, jak jste požádal. Přeji úspěšné umístění na Googlu!

Viz také:

Photo of author

Wieni

Napsat komentář