Kolik měla marie terezie dětí?

V tomto článku se budeme zabývat otázkou, kolik dětí měla slavná rakouská arcivévodkyně a uherská královna Marie Terezie. Marie Terezie byla jednou z nejvýznamnějších panovnic habsburské dynastie a zanechala hlubokou stopu v evropské historii.

Marie Terezie (1717–1780) byla dcerou císaře Karla VI. a císařovny Alžběty Kristýny. Narodila se 13. května 1717 ve Vídni a stala se slavnou osobností díky svému dlouhodobému panování a mnoha reformám, které provedla ve svých zemích. Jedním z aspektů jejího osobního života, který často zaujímá lidi, je počet jejích potomků.

Mariini potomci

Marie Terezie se provdala za Františka Štěpána Lotrinského, který se stal Svatým říšským císařem Františkem I. Manželé spolu měli celkem šestnáct dětí, což byla pro dobu, ve které žili, poměrně velká rodina.

Zde je seznam dětí Marie Terezie:


Jméno Datum narození Datum úmrtí
Marianna 1737 1738
Josef II. 1741 1790
Marianna 1744 1794
Marianna 1745 1807
Jindřich 1747 1749
Josef Karel 1745 1761

Marie Terezie tak měla mnoho dětí, které hrály různé role ve světové politice a monarchii. Její potomci zaujímali trůny v různých evropských zemích a byli aktivními účastníky politického dění.

Odkaz marie terezie

Marie Terezie zanechala nejen početnou rodinu, ale také mnoho reforem a změn, které pozitivně ovlivnily habsburské země. Její přístup k vládě, hospodářským otázkám a sociálním záležitostem zanechal hluboký odkaz, který přetrval i po její smrti.

FAQs

Kolik dětí měla Marie Terezie?

Marie Terezie měla celkem šestnáct dětí se svým manželem Františkem Štěpánem Lotrinským.

Kolik synů měla Marie Terezie?

Marie Terezie měla celkem dvanáct synů.

Kolik dcer měla Marie Terezie?

Marie Terezie měla celkem čtyři dcery.

Kdo byl manželkou Marie Terezie?

Manželem Marie Terezie byl František Štěpán Lotrinský, pozdější Svatý říšský císař František I.

Viz také:

Photo of author

Wieni

Napsat komentář