Kolik je stupňů: rozklíčování teplotních měření

V dnešním článku se podíváme na otázku, která nás často napadá při sledování počasí, vaření nebo jiných každodenních činnostech: Kolik je stupňů? Teplota je důležitým faktorem ve mnoha situacích a pochopení různých teplotních stupňů je klíčové pro naši schopnost fungovat v různých prostředích a situacích. V tomto článku se zaměříme na různé teplotní stupnice, jejich využití a vzájemné převody mezi nimi.

Rozlišení teplotních stupnic

Existuje několik různých teplotních stupnic, které se používají po celém světě. Dvě nejčastější jsou stupnice Celsius a Fahrenheit. Další, méně časté, zahrnují Kelvinovu stupnici a Rankinovu stupnici.

Stupnice Celsius

Stupnice Celsius, značená °C, je nejběžnější teplotní stupnicí ve většině zemí. Bod mrazu vody je stanoven na 0 °C a bod varu vody při normálním atmosférickém tlaku je stanoven na 100 °C. Tato stupnice je založena na intervalu mezi bodem mrazu a bodem varu vody.

Stupnice Fahrenheit

Stupnice Fahrenheit, značená °F, je hlavně využívána ve Spojených státech amerických. Bod mrazu vody je stanoven na 32 °F a bod varu vody při normálním atmosférickém tlaku je stanoven na 212 °F. Oproti stupnici Celsius má tedy větší rozsah mezi bodem mrazu a bodem varu.

Kelvinova a Rankinova stupnice

Kelvinova stupnice, značená K, je základní teplotní stupnicí v oblasti vědy a fyziky. Její nulový bod, tzv. absolutní nula, je teoreticky nejnižší možnou teplotou, a to -273,15 °C. Rankinova stupnice, značená °Ra, je podobná stupnici Fahrenheit, ale využívá stejný interval jako Kelvinova stupnice.

Převody mezi stupnicemi

Převod mezi teplotními stupnicemi je často vyžadován, zejména pokud máme informace v jedné stupnici a potřebujeme je převést do jiné. Zde jsou základní vzorce pro převody mezi některými z těchto stupnic:

  • Převod z Celsius na Fahrenheit: (°F = (°C times 9/5) + 32)
  • Převod z Fahrenheit na Celsius: (°C = (°F – 32) times 5/9)
  • Převod z Celsius na Kelvin: (K = °C + 273.15)
  • Převod z Kelvin na Celsius: (°C = K – 273.15)

Často kladené otázky

Co je absolutní nula?

Absolutní nula je nejnižší možnou teplotou, která je dosažitelná. Na Kelvinově stupnici je absolutní nula přesně 0 K, což odpovídá -273,15 °C.

Která teplotní stupnice je nejběžnější?

Nejběžnější teplotní stupnicí je stupnice Celsius. Používá se ve většině zemí a je běžná v každodenním životě.

Proč používat různé stupnice?

Různé stupnice mají své uplatnění v různých kontextech. Například Kelvinova stupnice je důležitá ve fyzice kvůli svému vztahu k termodynamice, zatímco stupnice Celsius je praktická pro každodenní situace.

Takže teď, až víte trochu více o různých teplotních stupnicích a jejich převodech, budete moci lépe porozumět teplotním měřením ve vašem okolí.

Viz také:

Photo of author

Wieni

Napsat komentář